Pobierz PDFDrukuj

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „ Wymianę kotłów c.o. w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce’’

 

Nr sprawy :  LO.271-1/19

Wieliczka 30 lipca 2019 r.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wymianę kotłów c.o. w budynku Liceum Ogólnokształcącego          im. Jana Matejki w Wieliczce’’

 

 

I. INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU :

 

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,INWEST" L. Kaczmarczyk sp. j.

332 100,00

 

36 

miesięcy

 

 

14 dni

 

30 dni od podpisania umowy

2

Firma Instalacyjno Budowlana BIENIEK Mirosław Bieniek

250 489,06

 

36 miesięcy 

 

14 dni

 

30 dni od podpisania umowy

3

Przedsiebiorstwo projektowo-Produkcyjne EKOTERM
sp. z o.o.

243 540,00

 

36 

miesięcy

 

14 dni

 

40 dni od podpisania umowy

4

MAWI-TERM Wiesław Mazurek

246 000,00

 

36 miesięcy 

 

14 dni

 

30 dni od podpisania umowy

5

Zakład Instalacyjno-Budowlany SANIT - BUD S.C. Jerzy i Andrzej Fido

244 936,15

 

36 miesięcy 

 

14 dni

 

30 dni od podpisania umowy

             

 

 

 

II. PUNKTACJA W KAŻDYM Z KRYTERIÓW OFERT I ŁĄCZNA PUNKTACJA:

 

 

Numer oferty

Liczba pkt. w kryterium

 Cena (60%)

Liczba pkt. w kryterium

 Termin realizacji (40%)

 

RAZEM

 

1

44 pkt.

 40pkt.

 

Łącznie – 84 pkt.

2.

58,33 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 98,33 pkt.

3.

 60 pkt.

30 pkt.

 

Łącznie – 90 pkt

4.

59,40 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie- 99,40 pkt

5.

59,66 pkt.

40 pkt.

 

Łącznie – 99,66 pkt

 

 

III. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

Nr 5 Zakład Instalacyjno-Budowlany SANIT - BUD S.C. Jerzy i Andrzej Fido, ul. Nadbrzeżna 39, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w cenie 244 936,15 zł brutto

 

IV. INFORMACJA O DOPUSZCZENIU DO DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

  • nie dotyczy

 

V. INFORMACJA O NIEUSTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

  • nie dotyczy

 

VI. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

  • nie dotyczy

 


Przejdź do góry strony