Pobierz PDFDrukuj

Informacja z otwarcia ofert

Liceum Ogólnokształcące im. J. Matejki

ul. Piłsudskiego 18

32-020 Wieliczka

 

 

LO.271-1/19                                                                                      Wieliczka, dnia 15 lipca 2019 r.

 

 

    Wykonawcy uczestniczący  w postępowaniu

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wymiana kotłów c. o. w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce”.

 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 18, zwany w

dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.

Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedstawia informację z otwarcia

ofert.

 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15.07.2019 r. do godz. 08:45 złożono pięć ofert.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

352 946,95 zł brutto

 

 

Numer oferty

Firmy, adresy wykonawców

Cena brutto wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

 

Termin płatności

 

Termin wykonania zamówienia

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,INWEST" L. Kaczmarczyk sp. j.

332 100,00

 

36 

miesięcy

 

 

14 dni

 

30 dni od podpisania umowy

2

Firma Instalacyjno Budowlana BIENIEK Mirosław Bieniek

250 489,06

 

36 miesięcy 

 

14 dni

 

30 dni od podpisania umowy

3

Przedsiebiorstwo projektowo-Produkcyjne EKOTERM
sp. z o.o.

243 540,00

 

36 

miesięcy

 

14 dni

 

40 dni od podpisania umowy

4

MAWI-TERM Wiesław Mazurek

246 000,00

 

36 miesięcy 

 

14 dni

 

30 dni od podpisania umowy

5

Zakład Instalacyjno-Budowlany SANIT - BUD S.C. Jerzy i Andrzej Fido

244 936,15

 

36 miesięcy 

 

14 dni

 

30 dni od podpisania umowy

 

 

 

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy.

Wzory oświadczeń znajdują się w zał. nr 4 do SIWZ

 

 


Data publikacji: 15.07.2019 (13:35)Data aktualizacji: 15.07.2019 (14:17)
Osoba publikująca: Iwona NawalanyOsoba modyfikująca: Iwona Nawalany
Autor: Iwona Nawalanyliczba wejść: 5816
15 lip 2019 (14:17)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (14:14)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (14:12)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (14:10)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (14:10)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (13:45)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (13:42)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (13:41)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (13:40)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (13:36)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (13:35)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert
15 lip 2019 (13:35)Iwona Nawalany»Informacja z otwarcia ofert

Przejdź do góry strony